Afname van de Cito-toets in het primair onderwijs

Algemene aanwijzingen voor de afname
Omwille van de vergelijkbaarheid is het van groot belang dat de leerlingen van uw groep de Cito-toetsen onder zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden maken als de leerlingen uit de landelijke steekproef. Daarom geven we enkele algemene aanwijzingen:
 Houdt u zich zo goed mogelijk aan de aanwijzingen voor de afname.  Stelt u zich bij de afname wat afstandelijker op dan tijdens de lessen. U bent nu immers 'toetsleider'.  Lees de instructie voor de afname enkele keren goed door, zodat de procedure u vertrouwd is.  Plaats de leerlingen op zodanige wijze in het lokaal dat zij zelfstandig kunnen werken en zo min mogelijk worden gestoord. Zorg ervoor dat de leerlingen niet afkijken of hardop de klanken van het gevraagde woord benoemen. Als een leerling om hulp vraagt, waak er dan voor suggesties te doen in de richting van het goede antwoord. Lees de zinnen langzaam en duidelijk voor. Na elke zin zegt u: Schrijf op ... (het betreffende woord).  Spreek bij het dicteren de woorden niet overdreven correct uit. Zo wordt in het woord 'beestje' de /t/ in het dagelijks taalgebruik niet uitgesproken. Doet u dit bij het dicteren dus ook niet.
2.3 Afnameinstructies begin of medio groep 8
In groep 8 wordt de toets Spelling B8/M8 aan het begin van het schooljaar (eind oktober, begin november) óf halverwege het schooljaar (in de tweede helft van januari, begin februari) afgenomen. Deze toets bestaat uit drie onderdelen (modules), waarvan elke leerling er twee maakt. De modules zijn: Spelling B8/M8 Start Spelling B8/M8 Vervolg 1 Spelling B8/M8 Vervolg 2 Alle leerlingen maken module B8/M8 Start. Module B8/M8 Start is een zinsdictee. U neemt dit dictee klassikaal af. Vervolgens kijkt u het dictee na en stelt u van elke leerling de score vast. Hoe u dit doet, staat in hoofdstuk 3. Op basis van de scores van de leerlingen kunt u vervolgens een besluit nemen over de af te nemen vervolgmodule(s). Om de best passende vervolgmodule voor elke leerling te kiezen, verdeelt u de leerlingen in twee groepen: de leerlingen met een score van 18 of lager en de leerlingen met een score van 19 of hoger. Bij de eerste groep leerlingen, die met de lagere scores, neemt u als tweede module B8/M8 Vervolg 1 af. Bij de tweede groep leerlingen, die met de hogere scores, neemt u als tweede module B8/M8 Vervolg 2 af.
module B8/M8 Start
toetsscore 5 18 > module B8/M8 Vervolg 1
toetsscore 19 > module B8/M8 Vervolg 2
Als u na het maken van de verdeling op basis van de scores op module B8/M8 Start constateert dat een van beide groepen leerlingen erg klein is ten opzichte van de andere groep, dan kunt u er ook voor kiezen om de hele groep dezelfde vervolgmodule te geven. Realiseert u zich dan wel dat voor sommige leerlingen uit de groep de vervolgmodule erg makkelijk zal zijn (als u besluit klassikaal module B8/ M8 Vervolg 1 af te nemen) of juist erg moeilijk (als u besluit klassikaal module B8/ M8 Vervolg 2 af te nemen). Afname 'op maat' van de vervolgmodules verdient dan ook in principe de voorkeur. In het vervolg van de afnameinstructies gaan we er vanuit dat u de groep na de afname van B8/M8 Start splitst.